czwartek, 5 lipca 2012

Położenie, Ruch i wielkość obiektów na niebie

Wielkości

Jak już wspomniałem wcześniej, Słońce i Księżyc mają rozmiary kątowe około 30 minut kątowych (~1/2°). To jest około 2÷3(I) razy mniej niż szerokość dużego palca na wyciągniętej ręce.

Księżyc, Galaktyka Andromedy i Plejady - porównanie wielkości. Źródło: Program Stellarium. Autorzy: Patrz sekcja 8.4 FULL REFERENCES & CREDITS - Graphics (G.Andromedy i Plejady: Herm Perez).
  • Księżyc/Słońce: ~30'
  • Galaktyka Andromedy: ~190'x60'
  • Plejady: ~110'

(I) - tego typu pomiary "na oko" są baaardzo niedokładne, patrz też niżej

Dobowa rotacja

W ciągu 60 sekund niebo obróci się o 1/4 stopnia, co dla gwiazd w okolicy równika niebieskiego(II) daje drogę równą około połowie średnicy Księżyca.

(II) - Ogólny wzór można sobie łatwo wyprowadzić samemu z kąta wektorów i współrzędnych sferycznych, albo z tzw. sferycznego prawa cosinusów.

Konkretny wzór, to:

σ = arccos ( sin2 δ + cos2 δ * cos Δα )

gdzie:
σ - kąt o jaki przesunie się gwiazda;
δ - deklinacja gwiazdy;
α - kąt, o jaki przesunie się nieboskłon (odpowiednik rektascencji liczonej w stopniach)

Ma to spore znaczenie, gdy chcemy wykonywać zdjęcia nocnego nieba - w aparatach cyfrowych jest dostępny czasem tzw. tryb nocnego nieba, który oferuje czas naświetlania nawet 60s (co można sobie z resztą samemu ustawić w trybie manualnym lub priorytetu migawki). Zdjęcia gwiazd wykonane z tak długim czasem naświetlania mogą nam się nie spodobać:

Orion, 60s czas naświetlania. Wykonane przeze mnie.

Miesięczny ruch Księżyca

Księżyc przesunie się na tle gwiazd o 1 średnicę swojej tarczy w czasie prawie 55 minut. W ciągu doby to da ponad 26 średnic tarczy Księżyca - jeśli ma się dobre punkty odniesienia jak np. Jowisz i Wenus wczesną wiosną tego roku, to dosłownie widać, jak Księżyc porusza się po swojej orbicie .

Rozmiary kątowe

Rozmiary kątowe łatwo obliczyć sobie samemu. Wystarczy znać wielkość (średnicę - d) danego obiektu i jego odległość (l) od nas. Wtedy kąt θ wynosi:

θ tan θ dl , gdzie θ - kąt w radianach

Żeby przeliczyć sobie radiany na kąty, musimy pomnożyć θ przez 180π57,3. Możemy też od razu uzyskać wynik w kątach, jeśli obliczymy arctan (tan-1) na kalkulatorze w trybie stopni.

Dla małych kątów można używać przybliżeń (z dokładnością do 1%):

tan (θ) θ   (w zakresie do 0,176 rad ≈ 10°) sin (θ) θ   (w zakresie do 0,244 rad ≈ 14°) cos (θ) 1 - θ2 2   (w zakresie aż do 0,664 rad ≈ 38°)

Przybliżony wzór na obliczenie rozmiaru (d) obiektu astronomicznego w odległości (l) którego wielkość podana jest w sekundach kątowych (θ) to:

d = θ * l 206265

Dokładnie to powinno być d = l * tan ( θ * 2 π 1296000 ) - z Wikipedii (ta duża liczba to ilość sekund kątowych w pełnym kącie).

Położenie ekliptyki i orbity księżyca na niebie

Poglądowy rysunek rocznej wędrówki Ziemi wokół Słońca. Płaszczyzna ekliptyki - poziomo. Fioletowe linie obrazują wysokość Słońca nad horyzontem - horyzont styczny do pow. Ziemi, ekliptyka poziomo. Wschód i zachód oznaczają miejsca, gdzie wschodzi i zachodzi Słońce. Zaznaczono północną szerokość geograficzną - analogiczne rozumowanie dla południowej półkuli. Wykonane przeze mnie.

Posługując się powyższym poglądowym rysunkiem, można przy odrobinie wyobraźni łatwo zorientować się, jakie będzie położenie ekliptyki na niebie o danej porze dnia, w danej porze roku:

 PółnocRanekPołudnieWieczór
ZimaWysokośrednioNiskośrednio
WiosnaśrednioNiskośrednioWysoko
LatoNiskośrednioWysokośrednio
JesieńśrednioWysokośrednioNisko

Dla półkuli południowej wystarczy zamienić miejscami pozycję Wysoko i Nisko (tj. przesunąć sezony o pół roku).

Z tabelki możemy się dowiedzieć np. że w lecie Słońce jest wysoko na niebie (ha! ), Księżyc(III) natomiast (w nocy) nisko - co może nie być wcale takie oczywiste.

(III) - orbita Księżyca jest położona mniej więcej równolegle do ekliptyki.

Inną informacją, którą możemy wyciągnąć z tej tabelki jest nachylenie ekliptyki przy horyzoncie. Jeśli ekliptyka jest wysoko - to znaczy, że będzie tworzyła z horyzontem bardziej prosty kąt. Jeśli nisko - kąt ekliptyki z horyzontem będzie mały. Może to mieć znaczenie jeśli planujemy przykładowo obserwacje Wenus lub Merkurego - można je zobaczyć tylko o wschodzie lub zachodzie Słońca. Dzięki tabelce wiemy, że najlepsze warunki (duży kąt ekliptyki z horyzontem = wysoko położona ekliptyka) do obserwacji tych planet o zachodzie Słońca występują wiosną, o wschodzie zaś jesienią.

Ruch planet na niebie

Ruch Słońca, Księżyca i gwiazd na niebie jest bardzo prosty - z punktu widzenia Ziemi po prostu obracają się wokół Ziemi. Stąd zresztą wziął się pomysł, że wszystkie ciała niebieskie obracają się wokół nieruchomej Ziemi będącej w centrum wszechświata - model geocentryczny.

Ilustracja działania opisu ruchu planet za pomocą epicykli i deferenty. Źródło: Wikipedia. Autor: Dhenry.

Z planetami sprawa nie jest już jednak taka prosta. Planety okrążają Słońce niezależnie od Ziemi, wskutek czego ich położenie względem Ziemi zależy od dwóch czynników - ich własnego położenia względem Słońca, oraz położenia Ziemi względem Słońca. W rezultacie daje to bardzo dziwne i skomplikowane orbity (drogi na nieboskłonie). Żeby wyjaśnić ten fakt, zwolennicy teorii heliocentrycznej "budowali epicykle na epicyklach"(IV). Oczywiście wystarczyło przyjąć model heliocentryczny, żeby wszystko uprościć, co notabene zostało już odkryte w starożytności. Niestety dalsze postępy nauki w tej dziedzinie zostały opóźnione przez brak odpowiedniej technologii(V) i dopiero w XVII wieku model ten znalazł potwierdzenie w obserwacjach Galileusza.

(IV) - względnie popularne określenie kiepskiej teorii naukowej.

(V) - nie bez winy były tutaj również wierzenia i dogmaty religijne opierające się na literalnym - aczkolwiek często wybiórczym - odczytywaniu tzw. "świętych ksiąg".

Skomplikowany ruch planet na niebie widoczny jest w trakcie tzw. retrogradacji (pozornego ruchu wstecznego). Jest to pozorne cofanie się planety na tle gwiazd. Jako że orbity Ziemi i pozostałych planet nie leżą dokładnie w tej samej płaszczyźnie, planeta zatacza pętlę zamiast poruszać się w linii prostej.

Wytłumaczenie pozornego ruchu wstecznego. Źródło: Wikipedia. Autor: Brian Brondel.

W pierwszej połowie tego roku Mars zataczał pętlę w okolicy gwiazdozbioru Lwa - około pół roku można go było zobaczyć w sąsiedztwie tego łatwo rozpoznawalnego wzoru gwiazd.

Zataczanie pętli przez Marsa (2003 r) w okolicy gwiazdozbioru Wodnika. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Eugene Alvin Villar.

Według Wikipedii im dalsza planeta, tym częściej widać jej retrogradację:

  • Mars "cofa się" przez 72 dni w odstępach co 25,6 miesięcy.
  • Jowisz przez 121 dni co 13,1 miesięcy.
  • Saturn przez 138 dni co 12,4 miesięcy.
  • Uran przez 151 dni co 12,15 miesięcy
  • Neptun przez 158 dni co 12,07 miesięcy.

Dwa słowa uwagi:

Podana liczba dni odnosi się tylko do ruchu wstecznego. Jeśli chcemy dodać do tego zwykły ruch w tym obszarze (pełna pętla) to musimy pomnożyć liczbę dni przez 3 (mniej więcej).

Częstość retrogradacji rzeczywiście wzrasta, ale wzrasta asymptotycznie do 1 na ziemski rok (ponieważ im dalej jest dana planeta, tym bardziej "nieruchoma" - a Ziemia cały czas porusza się z częstością 1 obieg Słońca na rok).

(Uzupełnienie)

Obliczanie kątów a pomocą linijki na wyciągniętej ręce

Wspomniałem wyżej o mierzeniu rozmiarów kątowych za pomocą kciuka na wyciągniętej ręce. Tego typu rozmiary są co prawda bardzo niedokładne, ale dla szybkiego zorientowania się powinny w zupełności wystarczyć.

Czytając pewien artykuł wpadłem na pomysł, żeby dorzucić tę sekcję ze sposobem przybliżonego obliczania (dużych) kątów za pomocą linijki trzymanej w garści na wyciągniętej ręce.

Zakładając, że wyciągnięta ręka (od oka do garści) ma ok. 60cm i korzystając z powyższych wzorów na rozmiary kątowe, możemy sobie wyprowadzić (mocno) przybliżony wzór na kąty w zależności od długości d linijki na wyciągniętej ręce:

α θ * 57,3 57,3 * d 60 { 0,9 ÷ 0,95 } * d d

Czyli liczba centymetrów na wyciągniętej ręce to liczba stopni (dokładniej trzeba by odjąć 1/10 - 1/20 liczby centymetrów).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz