wtorek, 10 lipca 2012

Całka Riemanna

Całka Riemanna to bardzo intuicyjny sposób obliczania dokładnego pola pod wykresem danej funkcji. Jest bardzo prosta, więc nie zamierzam się tutaj zagłębiać w szczegóły. Każdego zainteresowanego odsyłam do Wikipedii lub do podręczników do matematyki.

Suma Riemanna polega na tym, że się bierze wykres, dzieli się dany przedział na prostokąty o wysokości wykresu w danym miejscu(*) i się sumuje pola tych prostokątów.

(*) - konkretnie - o wysokości f(xi), gdzie xi należy do i-tego przedziału.

Suma Riemanna jakiejś funkcji f(x). Przedział podzielony na 9 zakresów. Wykonane przeze mnie.

Pole pod funkcją będzie w przybliżeniu wynosić:

i=1 n f (xi) * wi

gdzie

  • xi - dowolny x z przedziału i
  • wi - szerokość przedziału i
  • n - liczba przedziałów

Jak już wspomniałem, nie zamierzam zagłębiać się tu w żadne szczegóły, więc powiem tylko, że dla "zwykłych" funkcji dobór konkretnego xi oraz szerokości poszczególnych przedziałów wi (zakładając, że nie będziemy ich wybierać jakoś dziwacznie) nie ma większego znaczenia.

Skoro tak, to możemy przyjąć, że przedziały mają stałą wielkość:

wi = b-a n

a xi wybierzemy sobie z dowolnego końca i-tego zakresu - np. z prawego końca:

xi = a + b-a n i

Wtedy wzór na sumę Riemanna możemy zapisać tak:

i=1 n f ( a + b-a n i ) * b-a n

Im większe będzie n, tym węższe będą prostokąty i tym dokładniejsze będzie pole pod funkcją. Jeśli n→∞, to otrzymamy całkę Riemanna, która będzie dokładną wartością tego pola:

lim n i=1 n f ( a + b-a n i ) * b-a n = a b f (x) dx

Jeśli przyjmiemy, że a=0 i b=1, to całość uprości nam się do:

lim n i=1 n 1 n f ( i n ) = 0 1 f (x) dx

i otrzymamy ładny wzór na obliczanie granicy ciągu sum szeregów - oczywiście zakładając, że potrafimy je przedstawić w postaci 1n f ( i n ) lub podobnej (z a≠0 lub b≠1).

A dlaczego właśnie tak? Po co się tak męczyć, żeby otrzymać z szeregów całkę - nie łatwiej obliczyć granicę tego ciągu? Pewnie dla sprawnego matematyka tak - ale moje zdolności są ograniczone. Łatwiej mi obliczyć całkę - dlatego wolę to zamienić.

Poza tym będzie mi to potrzebne do pewnego obliczenia .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz