wtorek, 12 lutego 2013

Karol Darwin

Karol Darwin w wieku 45 lat.
Autorzy: Henry Maull, John Fox
(public domain). Źródło: Wikipedia.

204 lata temu urodził się Karol Darwin (1809 - 1882) - jeden z najsławniejszych i uznawany za jednego z największych naukowców na świecie. Jako pierwszy(*), razem z Alfredem Russelem Wallace'em, wyjaśnił zjawisko ewolucji proponując jako główny jej mechanizm dobór naturalny.

(*) - Teoria Darwina nie była pierwszą próbą wyjaśnienia mechanizmów ewolucji. Przed Darwinem wielu jeszcze uczonych próbowało rozwiązać tę zagadkę. Na szczególną uwagę zasługuje teoria Lamarcka, która była pierwszą pełną i naukową teorią ewolucji. Teoria Darwina była jednak pierwsza, która w miarę poprawnie wyjaśniała fenomen ewolucji biologicznej.

Znany jest nie tylko z tego, że zaproponował swoją teorię ewolucji. Każdy, kto choć trochę o nim słyszał, wie z pewnością o podróży statkiem Beagle, w czasie której dokonał wielu odkryć oraz zgromadził materiały dowodowe mające poprzeć jego teorię. Był obeznajmiony nie tylko z biologią, ale również z geologią (i wieloma innymi dziedzinami wiedzy), co z pewnością pomagało mu w karierze naukowej.

Najbardziej chyba znana
karykatura Karola Darwina.
Autor: nieznany (public domain).
Źródło: Wikipedia.

Wiekopomnym dziełem Darwina była książka: „O powstawaniu gatunków”, ale nie był to jego jedyny wkład w rozwój nauki. Oprócz napisania innych książek dotyczących ewolucji Darwin prowadził również liczne badania z dziedziny zoologi, botaniki czy ekologii.

Zaproponowana przez Darwina teoria była tak radykalna, że niektórzy ludzie z powodów ideologicznych odrzucają ją do dziś. Jak można się spodziewać, ludzie tacy zamiast odpierać argumenty na rzecz wspomnianej teorii wolą uciekać się do oszczerstw. I tak - Darwin był oskarżany o bycie rasistą, o to, że jego teoria była źródłem nazistowskich zbrodni itp. Co ciekawe, ci sami ludzie często powtarzają plotkę, jakoby Karol Darwin nawrócił się na łożu śmierci (*) - nie mogąc się najwyraźniej zdecydować, czy wolą przeciągnąć wielkiego naukowca „na swoją stronę”, czy zdemonizować go jako „swojego wroga”.

(*) - Miałoby to w jakiś dziwny sposób być dowodem na to, że teoria ewolucji jest fałszywa.

Darwin początkowo był głęboko wierzący, jednak wskutek głębokich rozmyślań oraz dyskusji ze swoją żoną utracił wiarę (głównie z powodu tzw. „problemu zła” - który jest chyba najczęstszą przyczyną utraty wiary).

Karol Darwin u schyłku życia.
Autor: Leonard Darwin (public domain).
Źródło: Wikipedia.

Wspomniałem już o jego żonie, Emmie. Darwinowie mieli dziesięcioro dzieci, ale troje z nich zmarło. Karol i Emma byli kochającymi i oddanymi rodzicami i bardzo troszczyli się o swoje dzieci. Kiedy w wieku 10 lat zmarła jego córka Annie, cała rodzina mocno to przeżyła.

Karol Darwin zmarł w 1882 roku w wieku 73 lat. Został pochowany w Opactwie Westminsterskim obok grobu Izaaka Newtona i Johna Herschela. Na jego cześć nazwano wiele gatunków zwierząt oraz miejsc na kuli ziemskiej. Wniósł nieoceniony wkład w rozwój nauki, a główna idea jego teorii miała wpływ na wiele innych dziedzin ludzkiego poznania - począwszy od informatyki, poprzez studia językoznawcze, a skończywszy na filozofii.

Dzisiaj (znów dowiedziałem się o tym późnym wieczorem ), 12 lutego - w dniu jego urodzin - obchodzony jest międzynarodowy dzień Darwina. Ma on upamiętniać tego wielkiego człowieka i naukowca, ale również promować naukę i rozum.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz